Психологічна служба

Вітаю! Мене зовуть Олександра Лоскутова. У Комунальному закладі «Есхарівський ліцей» працюю практичним психологом. 

Мета психологічної служби : сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.
Основним завданням служби є забезпечення процесу соціалізації учнів у освітній діяльності, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоров’я, сприяння педагогічно доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості.
Для реалізації цієї мети використовуються різні види робіт:
1) консультативна, яка полягає в допомозі людині вирішити ті проблеми, з якими приходять до психолога;
2) психодіагностична включає виконання різних методик, тестів, опитувальників (на виявлення особистісних особливостей, міжособових відносин, пізнавальних процесів);
3)корекційна — спрямована на подолання негативних явищ у навчальному закладі, в сім’ї, в соціальному оточенні, й на розвиток здібностей, формування особистості учня;
4) профілактична — суть якої полягає в попередженні можливого неблагополуччя в психологічному й особистому розвитку учня.

Психологічна служба закладу:

1) Здійснює психологічний супровід розвитку дитини.
2)Визначає психологічну готовність дітей до навчання (діагностична та корекційна робота з дітьми, що виявились неготові до школи).
3) Вивчає процеси адаптації першокласників та п’ятикласників до шкільного життя. Здійснює профілактику дезадаптації.
4) Забезпечує психологічний супровід розвитку підлітків (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистих проблем, тематичні бесіди, навчальні заняття, тренінги, психологічна допомога в кризових ситуаціях тощо).

*Якщо у Вас виникли питання,  можете написати мені електронного листа: lao7684@gmail.com